KONSULTOINTI & MARKKINOINTI

YHTEINEN TIE TULEVAISUUTEEN GRABAR CONSULTING OY:n KANSSA
MARKETING-LIIKEKUMPPANUUTTA JA LIIKETEOIMINTAA

Matkailun markkina-alueesta tulee jatkuvasti monimutkaisempi, kilpailu kiristyy ja laatuvaatimukset kasvavat. Paremmasta laadun tarjonnasta tulee eloonjäämiskysymys. Kuinka laatu säilytetään, kun mainos-, markkinointi- ja myynnin edistämiskustannukset jatkuvasti nousevat?

Ratkaisu löytyy yhteistyöstä partnerin kanssa, joka on pätevä ja luotettava, jolla on tulevaisuuteen suuntautunut liikekuva, tietoa, taitoa ja kokemusta, pitkäjänteisyyttä ja ammattitaitoista huippuosaamista, ja joka samanaikaisesti hallitsee ja rationaalisesti kehittää teidän tarpeisiinne markkinointia, mainontaa ja myyntiä.

Hyviä syitä yhteistyöhön Grabar Consulting Oy:n kanssa:

  • Nimi GRABAR CONSULTING takaa laadun

  • GRABAR CONSULTING OY nauttii luottamusta ja sillä on positiivinen imago partneriensa ja asiakkaidensa keskuudessa sekä ulkomailla että kotimaassa

  • Markkinointiyhteistyötä ja täsmämyyntikonsepteja

  • Markkinointiyhteistyö sisältää partnerien jatkuvan edukaation

  • Täydellinen saksan kielisen matkailumarkkina-alueen tuntemus

  • Pätevyys, joustavuus, henkilökohtainen sitoutuminen, kokemus ja kommunikaatiokyky

  • Ammattitaitoinen myynnin ohjailu ja tuotekehittely

  • GRABAR CONSULTING OY:n kanssa etenette johdonmukaisesti tunnetummaksi tulemisessa

  • GRABAR CONSULTING OY työskentelee vain touroperaattorien ja matkatoimistojen kanssa, eikä palvelujen loppukäyttäjien kanssa.